MONEDA

INVERTIT

DATA

PREU

PREU ACT.

BENEFICI

TRZ

188

28/09/2022

0.0034

0.00247

-51.15

HNT

1

01/01/01

1

2.17

1.17

Dades